Menu
  • Strona główna AGH
  • AGH UST Main Page
  • AGH科学技术大学首页
  • Главная - AGH Научно-технический университет
  • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца - Головна Сторінка
  • AGH La Universidad de Ciencia y Tecnología - Página de inicio
 

cn » 研究 » 刊物

刊物

AGH 科技大学,每年在波兰和国际科学杂志有1600出版物的数量反映了员工的科学活动, 约2000篇论文在会议上交付,其中约600个在国际杂志发表。

版权所有 © 2013 AGH科学技术大学