Menu
  • Strona główna AGH
  • AGH UST Main Page
  • AGH科学技术大学首页
  • Главная - AGH Научно-технический университет
  • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца - Головна Сторінка
  • AGH La Universidad de Ciencia y Tecnología - Página de inicio
 

cn » 合作

合作

AGH科大与其他大学,经济单位,以及政府和地方行政机构密切合作。AGH科大对联合组织的举措,如研究中心,技术开发中心,校际实验室,和其他的中心感兴趣, 也致力发展大学间的研究,包括新的跨学科的研究领域,以及国际博士研究。

版权所有 © 2013 AGH科学技术大学